header-photo

Susara za voce, povrce i bilje

image sample image sample Obzirom da se naše preduze?e nalazi u predjelima pogodnim za uzgajanje šljive, došli smo na ideju da proizvedemo sušaru pomo?u koje bismo sušili šljivu i naravno uspjeli smo, te Vam nudimo sušaru za vo?e povr?e i ljekovito bilje. Sušara je dakle naše proizvodnje, kapaciteta 1 000 Kg šljive ili 90 ljesa. Ova sušara je namjenjena individualnim gazdinstvima, prvenstveno za sušenje šljive, ali se mogu sušiti i druge vrsta vo?a kao i povr?e, pe?urke, šumski plodovi i ljekovito bilje. U prošloj godini zbog nedostatka suve šljive na tržištu zapadne evrope, prije svega Velikoj Britaiji koja je i najve?i uvoznik ovog zdravog proizvoda, suva šljiva dostiže veliku tžišnu vrijednost, a samim tim postaje zanimljiva za trgovinu i profitiranje. U?inimo sve da bi suva šljiva postala nacionalni brend.