header-photo

Stolarija

Vrata

image sample image sample image sample Dobra i kvalitetna ulazna vrata uljepšavaju cijelo pro?elje stanbenog ili poslovnog objekta. Vrata koja odgovaraju cjelokupnom arhitektonskom stilu mnogo zna?e za cijelu ku?u ili poslovni prostor. Ulazna vrata mogu biti puna ili ostakljena i izra?ena od gotovo svih raspoloživih materijala, ipak naj?eš?e susre?emo drvena vrata, koja su u stvari i najljepša i najfunkcionalnija, a uz to kvalitetno drvo je od vajkada bilo luksuz. Unutrašnja vrata u smislu estetike su tako važan ?inilac kao sam namještaj, tepih ili zavjesa. Glavna im je funkcija razdvajanje prostorija, zato nije svejedno kojeg su kvaliteta i koliko su estetski zahtjevna. Sobna vrata pored osnovne funkcije bitno uti?u na globalnu estetiku životnog prostora, stilsku liniju cijelog ambijenta. Namještaj lako možemo promijeniti (bez gradjevinskih zahvata), ali sa sobnim vratima je to mnogo teže uraditi, zato Vam savjetujemo, izaberite najkvalitetnije.Mi posijedujemo tradiciju dugu ve? deset godina u proizvodnji ulaznih vrata od masiva, kao i sobnih furniranih vrata ili punog drveta. Ove neše proizvode karakteriše odli?an kvalitet i veliki stepen pažnje prilikom proizvodnje, sve u cilju zadovoljavanja klijentele. Za izradu vrata koristimo najnovije tehnologije i standarde kao i najkvalitetnije materijale. Naravno, moderna i kvalitetna vrata nisu najjeftinija ali na ovome štedeti ne vrijedi iako trenutno može djelovati druga?ije. Jeftina vrata su samo naizgled jeftina! Od najjeftinijih materijala nikada se ne može napraviti kvalitetan finalni proizvod, zato mi koristimo najbolje i najmodernije materijale i alate. Drvo koje koristimo za izradu vrata je prvoklasno, a posijedujemo slede?e vrste suvog drveta spremnog za obradu: Jela, Bor, Hrast, Bukva.
Vrata isklju?ivo proizvodimo po naru?žbi i željama klijenata, te ukoliko kupac želi da njegova vrata budu izra?ena od posebne vrste drveta mi mu naravno stojimo na usluzi. Vaše želje, naše mogu?nosti!

Prozori

image sample U generalnoj populaciji obi?no prozori nisu prihve?eni kao estetski element koji karakteriše izgled ku?e nego samo kao paravan od spojnog svijeta. Prozori ne doprinose samo estetskoj slici objekta, nego i pri?u o uku?anima tj. stanovnicima i korisnicima gra?evinskog objekta, njihovim ukusima i na?inu življenja. Kod prozora izolacija kako preko ljeta tako i preko zime je jedna od najvažnijih faktora, prednost kontraprofila je ponovo došla do izražaja: oblikovani drveni profili omogu?avaju manji gubitak toplote i tako doprinose štednji energije. Ve? i obi?no prozorsko izopan staklo je debljine 24 mm sa razmakom izme?u stakala od 16 mm osigurava sigurnu izolaciju. Naši duplo falcovani prozori imaju zaptivne gume u obliku dva prstena. S time se poboljšava i zvu?na izolacija prozora. Naši drveni prozori imaju standarnu ili eloksiranu aluminijumsku lajsnu za odvod atmosferskih voda sa krila i iz blizine prozora te se tako znatno produžava vijek trajanja prozora. Pošto nam je kvalitetan drveni prozor kao proizvod cilj, koristimo i najkvelitetnijei okov da bi dobili finalan produkt tj. prozor.Vrlo nam je bitno da naš kupac bude zadovoljan sa našim prozorima, zato se trudimo klijentove zahtejve da ispunimo koriste?i najnovije tehnike i tehnologije kao i materijale. Mi puno truda ulažemo u nabavku kvalitnog repro materijala od drveta do okova preko bajceva i lakova sve u interesu kvalitetnog finalnog proizvoda.