header-photo

Kontakt informacije:

Adresa:
  ZZ "Ugljevik" 76330 Ugljevik
  Bogutovacka b.b.
  Bosna i Hercegovina
 
Maticni Broj:
  1770586
PIB broj.:
  400454810000
     
Telefoni:
  +387 55 772 215
  +387 55 772 481
  +387 55 772 482
  +387 55 772 483
 
e-mail:
  zzugljevik@gmail.com
 

Kontakt za ogrevno drvo Branko Markovic.
 
Telefoni :
  +43 664 42 45 340 Austria
  +387 65 924 124 BiH
e-mail:
  markovic_branko@hotmail.com