header-photo

Kontakt informacije:

Adresa:
  ZZ "Ugljevik" 76330 Ugljevik
  Bogutovačka 42
  Bosna i Hercegovina
 
Matični Broj:
  1770586
PIB broj.:
  400454810000
     
Telefoni:
  +387 55 772 215
  +387 55 772 481
  +387 55 772 482
  +387 55 772 483
 
e-mail:
  zzugljevik@gmail.com
 

Kontakt za ogrevno drvo Branko Marković
 
Telefoni :
  +387 65 924 124 BiH
e-mail:
  markovic_branko@hotmail.com

U mogućnosti smo ponuditi posredovanje u poslovima trgovine između zemalja sa njemačkim govornim područjem i zemalja bivše Jugoslavije.