header-photo

Drvena gradja

image sample image sample Naše preduze?e u okviru prizvodnog programa posjeduje pilanu za primarnu preradu drveta kapaciteta 30m3 dnevno. Pilana se, u širem smislu, sastoji od: stovarišta trupaca, pilanskog postrojenja i stovarišta rezane gra?e. U pilanskom postrojenju nalazi se mašina za razrezivanje trupacai "brenta" kao i mašine za kraj?enje i kra?enje dobijenih sortimenata. U sastavu pilane posjedujemo radionicu za servisiranje testera (štauf-aparat, brusilica za oštrenje kružnih testera i peglu za kružne testere). Proizvodimo sve vrste rezane gra?e za krovne konstrukcije, sve vrste daske za stolarsku obradu uklju?uju?i razne vrste drveta. Pilanu posjedujemo dugi niz godina, te stalno usavršavamo na?in proizvodnje i rezanje daske, letve, greda i gredica. Tako?e vršimo uslužno rezanje trupaca po dimenzijama klijenat od vlastitih tupaca ili trupaca kupca.